Actueel

Actueel

 


JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 13 DECEMBER 2019


Vrijdag 13 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandijk.


Gastsprekers op deze bijeenkomst zullen zijn Resi Lankester, Piet van Beek en Mariska de Winter.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst vindt u deze; Hier 


Het programma van deze middag vindt u hier.


Als Nabestaanden van zelfdoding, kunt u zich

aanmelden door dit Aanmeldingsformulier (A- Aanmeldformulier nabestaanden) te gebruiken!


Als professional, hulpverlener en of anders belangstellende, kunt u zich aanmelden door dit Aanmeldingsformulier(B-Aanmeldformulier versie hulpverleners) te gebruiken!


Voor beide formulieren geldt dat u deze ingevuld kan mailen naar lezing@zorgenzelfdoding.nl 

Er zal een ruime mogelijkheid zijn tot een gesprek en met uitwisseling van ervaringen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENTAIRE "DE ONBEGRIJPELIJKE DOOD VAN MITCHEL" 


4 september j.l. heeft de Stichting Zorg en Zelfdoding ism Stichting Profor en Politie Amsterdam Zuidoost in besloten kring de voorvertoning van de documentaire film "De onbegrijpelijke dood van Mitchel" gezien en besproken. 

‘De onbegrijpelijke dood van Mitchel’ is een documentaire over de 21-jarige Mitchel Winters die een einde aan zijn leven maakt door politiekogels. De film schept een beeld van een jongen voor wie het leven in onze samenleving wellicht een maatje te groot was.


Wat bracht hem daartoe? 

Regisseur Wytzia Soetenhorst maakte een krachtige, dynamische en bij vlagen zoekende terugblik op zijn leven en dood, verteld door familie, vrienden en betrokkenen.

http://witfilm.nl/projects/suicide-by-cop


Een verslag van deze bijzondere bijeenkomst kunt u hier lezen.


De Film is uitgezonden door BNNVARA op 25 september j.l en kunt u hierop  terugzien;

https://home.bnnvara.nl/artikel/waarom-koos-mitchel-voor-zon-gewelddadig-einde--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VERSLAG STUDIEMIDDAG LEVEN EN OVERLEVEN


Stichting Profor en Stichting Zorg en Zelfdoding hebben 11 juni 2019 een studiemiddag met het thema "Leven en Overleven" gehouden.


Het verslag van deze bijeenkomst kunt u dit hier terugvinden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


STUDIEMIDDAG "LEVEN EN OVERLEVEN"


Stichting Profor en Stichting Zorg en Zelfdoding nodigen u graag uit om deel te nemen aan de studiemiddag met het thema "Leven en Overleven".

Het thema heeft ten doel het taboe op het bespreken van leed t.o.v. zelfdoding ofwel pogingen daartoe, binnen de diverse etnische gemeenschappen bespreekbaar te willen maken. 

De studiemiddag wordt gehouden op:

   

  • Datum    : Dinsdagmiddag 11 juni 2019                                                                                      
  • Tijdstip  : Inloop 12.00 en aanvang 12.30 tot 15.30 uur
  • Locatie   : Wi Eegi Kerki, Kortvoort 73 1104 NA Amsterdam Zuidoost                                                                  

Het vriendelijk verzoek aan u hierbij, deze uitnodiging ook in uw organisatie, uw naaste collega's, belangstellende kennissen en verder onder de aandacht te willen brengen.

Het programma van de middag volgt op korte termijn.

U kunt nu al uw aanmelding voor deelname doen aan het emailadres; lezing@zorgenzelfdoding.nl


Aan uw deelname van de middag zijn geen kosten verbonden.


Vooraankondiging Project Leven en Overleven:  KLIK Hier


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 14 DECEMBER 2018 !


Op Vrijdag 14 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandam.


Meer informatie over deze bijeenkomst volgt binnenkort.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Symposium Suïcidepreventie; jouw zorg !! 


26 september 2018 in de Reehorst, Ede.

Op de website https://www.congressenmetzorg.nl/congres/suicide-jouwzorg                               vindt u meer informatie over dit congres, dat georganiseerd wordt door Congressen MetZorg                                     in samenwerking met Stichting Zorg en Zelfdoding.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wereld Suïcide Preventiedag

 

10 september2018,  Symposium;  Samenwerken aan preventie !! 

Meer informatie hiervoor: www.parnassia-academie.nl/agenda


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 15 DECEMBER 2017


Vrijdag 15 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandam.

Gastspreker op deze bijeenkomst zal zijn Monique van 't Erve (verliesconsulent)

Hier vindt u informatie over deze bijeenkomst.   

Er zal ruime mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Als u zich wilt aanmelden kan dat door het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar lezing@zorgenzelfdoding.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Video Hans van Dam ‘Zie de mens’ van CCE


Hans van Dam werkt al jaren als consulent hersenaandoeningen voor Centrum Consultatie en Expertise (CCE), een organisatie die in knelsituaties gratis te hulp kan worden geroepen voor advies. Het CCE heeft een aantal consulenten gevraagd om mee te werken aan een video-opname. Hans heeft dit gedaan over suïcide. Zie: https://www.cce.nl/expertise/cce-podium/suicide---zie-de-mens


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Video 'Die ene patient'


Op zaterdag 23 september publiceerde De Volkskrant in de serie ‘Die ene patiënt’ het verhaal van Hans van Dam over Dorien. Op basis daarvan heeft De Volkskrant een video van het verhaal gemaakt. Deze video en de vele reacties zijn te bekijken via deze link: https://www.facebook.com/volkskrant/videos/vb.132272050127848/1638756819479356/?type=2&theater


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zondag 8 oktober NPO 3 indrukwekkende documentaire zelfdoding.


Zondag 8 oktober 23.35 uur zendt de VPRO op NPO 3 de indrukwekkende korte documentaire Een onvergetelijk afscheid uit. Het gaat om een afstudeerproject. De film is intussen bekroond. Lees hier de bespreking door Elise van Dam.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijeenkomst 22 september 2017 Suïcide preventie.


Op de website www.congressenmetzorg.nl/congres/suicidepreventie/ vindt u meer informatie over dit congres in Ede dat georganiseerd wordt door Congressen MetZorg in samenwerking met Stichting Zorg en Zelfdoding.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Artikel schuldgevoelens na verlies door zelfdoding.


Voor de Nieuwsbrief mei 2017 van het Landelijk platform voor rouw en spiritualiteit schreef Hans van Dam een bijdrage over Schuldgevoelens na verlies dor zelfdoding. Over dit onderwerp sprak hij ook op de jaarlijkse nabestaandenbijeenkomst op 9 december 2016 in Zaandam. Na publicatie in de Nieuwsbrief volgde het verzoek van het Landelijk Steunpunt Verlies (LSV), voorheen Landelijks Steunpunt Rouw, om de tekst over te nemen. Klik hier voor het artikel.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data maandelijkse bijeenkomsten lotgenotencontact 2017.


Elke laatste zaterdag van de maand is er een lotgenotenbijeenkomst die voor iedere betrokkene toegankelijk is. Zie Lotgenotencontact voor meer informatie.

Dit zijn de data van de jaarlijkse bijeenkomsten van 2017:


28 januari 2017

25 februari 2017

25 maart 2017

29 april 2017

27 mei 2017

24 juni 2017

29 juli 2017

26 augustus 2017

30 september 2017

28 oktober 2017

25 november 2017

30 december 2017


Jaarlijkse nabestaandenbijeenkomst: vrijdag 15 december 2017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Joni VInk verkoopt armbandjes en sieraden (deels) ten behoeve van Stichting Zorg en Zelfdoding


Joni Vink verloor op 20 december 2015 haar broer door zelfdoding. Dit verlies haalde haar leven overhoop. Om haar gedachten voor zover mogelijk even weg te zetten, ging zij sieraden/armbandjes maken. Een deel van de opbrengst laat zij ten goede komen aan onze stichting! Wij zijn haar erg dankbaar hiervoor. Via facebook verkoopt zij deze armbandjes.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 9 DECEMBER 2016


Vrijdag 9 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandam.

Het thema van de bijeenkomst is Schuldgevoelens.

Gastspreker op deze middag is Hans van Dam. Hij is voorzitter van de Stichting Zorg en Zelfdoding.

Verder is er ruime mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Via deze link leest u meer informatie over deze dag.

Als u zich wilt aanmelden kan dat door een mail te sturen naar lezing@zorgenzelfdoding.nl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijdrage symposium suïcidepreventie


Op vrijdag 23 september organiseerde de Haagse Hogeschool een groot symposium over suïcidepreventie. Via René Diekstra was de Stichting Zorg en Zelfdoding hierbij betrokken. De aankondiging van dit symposium stond ook op deze site. De bijdragen van de sprekers is alleen voor de deelnemers op een besloten site beschikbaar. Maar de bijdrage van Hans van Dam, voorzitter van onze stichting, is met volledige instemming van de Haagse Hogeschool hier te lezen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Initiatief Lauren McWilliams; Geld ophalen voor Stichting Zorg en Zelfdoding


Vijf jaar terug verloor Lauren McWilliams een zeer dierbare vriendin door zelfdoding. Op 16 oktober loopt zij de marathon van Amsterdam en wil hierbij via sponsoring geld ophalen voor onze stichting! Omdat haar vriendin jong was, zal het geld worden ingezet voor jongeren,  met bijzondere aandacht voor preventie en destigmatisering van psychiatrische ziekten en zelfdoding.


Steun Laurent via deze link: http://www.geefgezondheid.nu/projecten/41-jongeren/161-geld-ophalen-voor-stichting-zorg 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Groot symposium suïcidepreventie op 23 september 2016 in Den Haag


Op vrijdag 23 september 2016 organiseren het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse Hogeschool en het Algemeen Nederlands Gezelschap voor de Studie van Zelfmoordproblemen (ANGSZ)* de nationale conferentie ‘Suïcidepreventie. Waarom faalt ‘t?’ Ondanks alle pogingen het aantal zelfdodingen terug te dringen, blijven de cijfers hoog.

Deze conferentie wil niet alleen oorzaken analyseren, maar ook het begin van een keerpunt markeren. Voor en aanmelding klik hier

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PRESENTATIE RENÉ DIEKSTRA OP BIJEENKOMST ZELFDODING 3 JUNI IN ZAANDAM


Vrijdag 3 juni was psycholoog René Diekstra te gast op de bijeenkomst in Zaandam die werd georganiseerd naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de lotgenoten/gespreksgroep Zaanstreek/Waterland. Diekstra sprak over het thema Zingeving aan zelfdoding. Over het hoofd bieden aan een (on)mogelijke opgave. Het was een bijzondere middag. Velen herkenden wat Diekstra besprak. Naast de hartverscheurende zelfdodingen die een gat slaan in het leven van naasten, besprak hij ook zelfdoding die mogelijk zinnig is. Hiernaast belichtte hij valkuilen bij steun en reikte hij veel aan wat verder kan helpen. Klik hier voor een PDF van zijn presentatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lezing Liesbeth Gijsbers 29 mei 2016


Liesbeth Gijsbers, nabestaande van een zus die dor zelfdoding haar leven beëindigde, houdt op zondag 29 mei om 10.30 uur een lezing in Bloemendaal. Thema: ‘Ik en de verloren ander’. Onder deze titel schreef zij ook een boek, dat op onze website dor Elise van Dam is besproken (zie ‘Publicaties’). Voor meer informatie over haar lezing, klik hier.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Subsidie van Ing-bank Regio Hoorn.


De stichting Zorg en Zelfdoding heeft 5000 euro subsidie gehad van de ING-bank, regio Hoorn. De Stichting was met vier andere genomineerd. De hoogte van het bedrag hing af van het aantal stemmen dat op een genomineerde is uitgebracht. Velen hebben hun stem uitgebracht. Met als resultaat dat onze stichting de meeste stemmen kreeg en dus het hoogste bedrag is toegekend. Dit is een opsteker en maakt het ons mogelijk om activiteiten uit te breiden. Nadere informatie over de besteding van het bedrag volgt. Wij zijn de ING-bank zeer erkentelijk!

Hier het persbericht over de toekenning van de subsidie


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lezing Liesbeth Gijsbers over leven met verlies na zelfdoding


In 2009 verloor Liesbeth Gijbers haar zus Judith. Daarna verdiepte zij zich in de vragen rondom verlies van een dierbare aan zelfdoding. Liesbeth studeerde taal, theologie en psychologie. Over verlies na zelfdoding schreef zij in 2014 het boek ‘Ik en de verloren ander’, op deze site gerecenseerd door Elise van Dam. Op zondag 10 april geeft Liesbeth een lezing in Tilburg.

Klik hier voor persbericht en nadere gegevens.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data maandelijkse bijeenkomsten lotgenotencontact 2016.


Elke laatste zaterdag van de maand is er een lotgenotenbijeenkomst die voor iedere betrokkene toegankelijk is. Zie Lotgenotencontact voor meer informatie.

Dit zijn de data van de jaarlijkse bijeenkomsten van 2016:


30 januari 2016

27 februari 2016

26 maart 2016

30 april 2016

28 mei 2016

25 juni 2016

30 juli 2016

27 augustus 2016

24 september 2016

29 oktober 2016

26 november 2016

31 december 2016


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lezing nabestaanden bijeenkomst 11 december 2015.

Tijdens de jaarlijkse nabestaanden bijeenkomst van Stichting Zorg en Zelfdoding, heeft Saskia Palmen een lezing gegeven.

Deze lezing is hier terug te lezen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BIJZONDERE JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 11 DECEMBER 2015

Vrijdag 11 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandam.

Het thema van de bijeenkomst is Meer begrip - Meer rust?

Gastspreker op deze middag is psychiater Saskia Palmen. Zij heeft een bijzondere manier van werken, waarin patiënten en familie een centrale plaats hebben. Dat zal in deze bijeenkomst ook duidelijk tot uitdrukking komen.

Verder is er ruime mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst, zoals inhoud van het programma, aanmelding en locatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lezing Stichting Horizon Tilburg. Na een zelfdoding: over rouw, begrip, schuldgevoelens, en verder...

Zaterdag 21 november organiseert Stichting Horizon Tilburg een lezing met als onderwerp Na een zelfdoding: over rouw, begrip, schuldgevoelen, en verder. De lezing zal worden gegeven door Anne Polet.

Klik hier voor meer informatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijeenkomst Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe

21 november 2015 organiseerd de stichting Nabestaan Na Zelfdoding Drenthe een ontmoetingsdag in Assen.

Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u hier.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bijeenkomst Jongeren.


Op zondag 14 juni is er een bijeenkomst voor jongeren die zelfdoding van dichtbij hebben meegemaakt.

Hier vindt u meer informatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Data maandelijkse bijeenkomsten lotgenotencontact 2015.


31 januari 2015

28 februari 2015

28 maart 2015

25 april 2015

30 mei 2015

27 juni 2015

25 juli 2015

29 augustus 2015

26 september 2015

31 oktober 2015

28 november 2015

26 december 2015


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Lezing nabestaandenbijeenkomst Anne Polet 12 december 2014


Op de jaarlijkse nabestaandenbijeenkomst in Zaandam heeft Anne Polet een lezing gegeven. Deze is hier terug te vinden.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Uniek initiatief!


Voor mensen met een psychiatrische ziekte zijn de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw vaak erg eenzaam. Ze ervaren geen aansluiting bij anderen, kunnen niet genieten van gezelschap van mensen die met de beste bedoelingen gezelligheid proberen te organiseren. Met als gevolg dat velen zich terugtrekken en dan soms gevangen raken in angst, leegte, of sombere gedachten. Onderling contact zoeken ze door hun aandoening vaak niet. Het initiatief om met elkaar toch enige verlichting te bereiken, moet van anderen komen.


De RIBW (Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) in Zaandam organiseert voor de bewoners op Eerste Kerstdag van 16.30-19.00 uur een kerstdiner. 


Eerder gebeurde dit in dezelfde RIBW-voorziening ook al, maar toen op initiatief van enkele familieleden. Nu organiseert het personeel dit zelf.


De Stichting Zorg en Zelfdoding vindt dit initiatief een voorbeeld voor andere GGZ-instellingen en woonvormen.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 12 DECEMBER 2014

Vrijdag 12 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandam.

Het thema van de bijeenkomst is Verder..... Deze middag is er een spreker en is er ruime mogelijkheid tot uitwisseling van ervaringen.

Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst, zoals inhoud van het programma, aanmelding en routebeschrijving.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Themabijeenkomst: DE DONKERE GLOED VAN DE FEESTDAGEN

Leven met een psychiatrische ziekte in donkere decemberdagen.

Op woensdag 17 december spreekt psychiater Don Linszen over dit onderwerp.

Klik hier voor meer informatie.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ZEMBLA OVER ZELFDODING 

Donderdagavond 16 oktober om 20.25 uur besteedt het VARA programma Zembla aandacht aan zelfdoding. De titel van deze aflevering is Jeroen wilde niet dood. Centraal staat de moeilijk bereikbare hulp voor mensen in nood. Als bij Jeroen hulp dan uiteindelijk aanstaande lijkt omdat hij wordt opgenomen, staat de politie een dag later voor de deur van de partner met de vreselijke boodschap dat haar man voor de trein is gesprongen. Mogelijk is hier sprake van het meest tragische: een zelfdoding die uiteindelijk niet gewild was. Ook is er aandacht voor het verhaal van Leo Tundeman. Zijn vrouw werd opgenomen, kreeg niet de opvang die nodig was en suïcideerde zich. In een voorgesprek is gesproken met ondermeer Jannie Schuit, al jarenlang actief in persoonlijke opvang van nabestaanden na zelfdoding en met Siem Groot organisator van Lotgenotencontactgroep Zaanstreek/Waterland en Omstreken en verbonden aan de Stichting Zorg en Zelfdoding. De laatste jaren neemt het aantal zelfdodingen toe; Zembla belicht deze ontwikkeling.


Uitzending: donderdag 16 oktober 2014, Nederland 2, 20.25-21.00 uur. 

De uitzending van Zembla is hier terug te kijken.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ONTMOETINGSAVOND

Op dinsdag 14 oktober vind in Zaandam een ontmoetingsavond plaats voor familie en naasten van mensen met een psychiatrische aandoening. Hans van Dam zal tijdens deze avond optreden als gastspreker. Meer informatie leest u hier.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


LEZING DELIER

Op 26 september 2014 hield Hans van Dam in Wijksteunpunt Parkzicht in Koog aan de Zaan een lezing genaamd 'Delier in de praktijk - achtergronden en tips.

Lees hier een samenvatting van deze lezing.  


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DOCUMENTAIRE ALS JE KIND ER NIET MEER IS

Dinsdag 23 september 2014 zal op NPO 2 om 23:00 de documentaire Als je kind er niet meer is uitgezonden. Stichting Zorg en Zelfdoding heeft de documentaire al mogen bekijken en hier een recensie van gemaakt. Deze is hier te lezen.

De uitzending  is hier terug te zien.