Bestuur

Bestuur

 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Zorg en Zelfdoding:

 

Gerrit Reijnen, voorzitter (a.i.)

Marian van Vliet, secretaris

Siem Groot, penningmeester

Vacant (2x), algemeen bestuurslid (belangstellenden kunnen mailen)

 

Raad van Toezicht:

Eveline van Dijck, documentairemaakster, ondermeer van ‘Mag ik dood’

Drs. Ernst Rijvordt, hoofd financiën Ned. Herseninstituut

Prof. Dr. Dick Swaab, emiritus hoogleraar neurobiologie.