Home

Stichting Zorg en Zelfdoding

 

 

 

JAARLIJKSE NABESTAANDENBIJEENKOMST 13 DECEMBER 2019


Vrijdag 13 december is er de jaarlijkse grote nabestaandenbijeenkomst in Zaandijk.


Gastsprekers op deze bijeenkomst zullen zijn Resi Lankester, Piet van Beek en Mariska de Winter.

Voor meer informatie over deze bijeenkomst vindt u deze; Hier 


Het programma van deze middag vindt u hier.


Als Nabestaanden van zelfdoding, kunt u zich

aanmelden door dit Aanmeldingsformulier (A- Aanmeldformulier nabestaanden) te gebruiken!


Als professional, hulpverlener en of anders belangstellende, kunt u zich aanmelden door dit Aanmeldingsformulier(B-Aanmeldformulier versie hulpverleners) te gebruiken!


Voor beide formulieren geldt dat u deze ingevuld kan mailen naar lezing@zorgenzelfdoding.nl 

Er zal een ruime mogelijkheid zijn tot een gesprek en met uitwisseling van ervaringen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

De Stichting Zorg en Zelfdoding organiseert bijeenkomsten en individuele nazorg voor nabestaanden die een dierbare door zelfdoding zijn verloren en vraagt aandacht voor de zorg en behandeling van mensen die zelfdoding overwegen.

 

Zelfdoding

 

Elk jaar beëindigen in Nederland tussen de 1600 en 1900 mensen hun leven. Dat zijn vijf tot 6 mensen per dag. Het aantal pogingen tot zelfdoding ligt op ongeveer 94.000 per jaar. Dat komt overeen met gemiddeld 257 pogingen per dag, dat is naar beneden afgerond tien per uur. En dat zijn slechts de officiële getallen, in werkelijkheid liggen de aantallen hoger. De ellende achter deze pogingen en gelukte suïcides is onbeschrijflijk. Die varieert van aanhoudend lijden aan een psychiatrische ziekte tot ingrijpende levensproblemen. Ongeveer zestig procent van de mensen die zich suïcideren, is in contact geweest met de psychiatrie. De ervaringen van mensen met de hulpverlening zijn zeer wisselend. Een aantal voelt zich zeer geholpen, anderen ondervinden een reeks bittere teleurstellingen. Zij voelen zich niet alleen onbegrepen in hun doodsverlangen (als ze dat al durven te bespreken), maar ook in de ingrijpende problemen waarmee ze worstelen en die gaandeweg tot gedachten aan de dood hebben geleid.

 

Zorg

 

Los van eventueel bestaand doodsverlangen, zijn daarom de zorg en aandacht voor mensen met ernstige levensproblemen of psychiatrische problemen van groot belang. Tijd nemen, serieus nemen, contact maken, inlevingsvermogen, geduld hebben, in contact kunnen beïnvloeden en soms kunnen sturen, zich realiseren dat voor elk gedrag een dwingende reden is (mensen komen tot een stap in de dood als niets anders meer rest). Kortom: betrokken, betrouwbaar en bereikbaar zijn vormen de pijlers voor steunende zorg en behandeling. Hiernaast is beeldvorming over mensen met een psychiatrische ziekte belangrijk.

 

Stichting

 

De stichting is van oorsprong een initiatief van Anna Zanstra. Zij zette zich jarenlang in voor passende zorg voor mensen met een psychiatrische ziekte en opvang voor nabestaanden. Onder meer stond zij aan de basis van het woonproject Acomplex in Almere, waar jongeren met een psychiatrische ziekte in een hofje wonen. Het initiatief tot de stichting nam zij met Jannie Schuit en Vellah Colcher. Beiden hebben een kind door zelfdoding verloren en zijn twintig jaar terug begonnen met een nabestaandengroep. Ook voerden zij gesprekken met individuele nabestaanden, intussen hebben zij meer dan zevenhonderd mensen gesproken.

 

Helaas is Anna Zanstra op 31 maart 2009 plotseling overleden. De Stichting Zorg en Zelfdoding wil het werk dat Anna is begonnen veiligstellen en waar mogelijk verbreden. Dat houdt concreet in dat de stichting de opvang van nabestaanden wil voortzetten en uitbreiden en aandacht wil vragen voor warme zorg, opvang, begeleiding en behandeling voor mensen met een psychiatrische ziekte of mensen met ernstige levensproblemen en een doodswens. Een overzicht van de doelstellingen is terug te vinden op deze site.