Links

Links

 

Horizon Tilburg - Lotengenotengroep voor nabestaanden.

www.horizontilburg.nl

 

113 Online - 24-Uurs online en telefonische hulpdienst ten behoeve van zelfmoordpreventie.

www.113online.nl

 

Rouw.nl - website over verlies en rouw in brede betekenis.

www.rouw.nl

 

Liesbeth Gijsbers - Over leven met verlies na zelfdoding

http://www.liesbethgijsbers.nl/

 

Stichting Nabestaanden na zelfdoding Drente;

www.snnzd.nl/SNNZD/snnzd.html

 

Stichting Nabestaanden na zelfdoding Friesland;

www.nabestaandennazelfdodingfrl.nl

 

Rouwgesprekkengroep Leven met verlies, Rotterdam;

rouwgesprekken.nl/content/2015/08/Home

 

Boek Levenmet zelfdoding

www.sinds1883.nl/c/titels/lb5819/leven-met-zelfdoding

 

Suicidepreventie voor Kerken

www.suicidepreventievoorkerken.nl