Lotgenotencontact

Lotgenotencontact

 

Een naaste verliezen aan zelfdoding slaat een diepe wond. In de regel ontstaat een kluw van gevoelens. Intens verdriet, leegte, gemis, ongeloof, schuldgevoel, schaamte, woede, onrust, gevoelens van verlamming, verduistering van het eigen leven en soms ook een berusting die iemand van zichzelf niet begrijpt. Alle verdriet is als een vingerafdruk: zeer persoonlijk. Tegelijk ervaren nabestaanden onderling vaak veel herkenning en daarmee veel steun. Natuurlijk geldt dat niet voor iedereen. Er zijn mensen voor wie het contact met lotgenoten te zwaar is. Zij kunnen bijvoorbeeld het verhaal van de ander er niet bij hebben. De herkenning werkt dan belastend in plaats van helpend. Zo moet iedereen een weg zoeken die bij hem of haar past. Maar voor wie lotgenotencontact helpt – en de ervaring laat zien dat het velen helpt – is het goed dat er mogelijkheden zijn.

 

De Stichting Zorg en Zelfdoding haakt aan bij de lotgenotengroep Zaanstreek/Waterland, die al ruim 20 jaar bestaat. Elke laatste zaterdag van de maand is er voor lotgenoten vrije inloop en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. Al zo lang deze mogelijkheid bestaat, blijkt die in een belangrijke behoefte te voorzien. Een aantal mensen komt maandelijks, anderen af en toe, weer anderen één maal per jaar, of eenmalig. De ‘vrije’ opzet spreekt velen aan. Er is geen vooraf bepaald thema, iedereen kan zijn of haar ervaringen inbrengen. Daarbij gaat het niet alleen over het verlies, maar zeker ook over het leven nu. Een leven waarin troost en pijn, door kunnen gaan en moeilijk of niet verder komen elkaar afwisselen. Herkenning, steun en tips vormen de rode draad in de bijeenkomsten. Naast lotgenotencontact zijn er ook mogelijkheden tot individueel gesprek.

 

De Stichting wil deze lotgenotencontacten, zowel in groepsverband als individueel,  waarborgen en mogelijk uitbreiden. De behoefte is groot en het aantal mensen dat in gezin of familie met zelfdoding te maken krijgt eveneens. Jaarlijks maken ongeveer 1700 mensen een eind aan hun leven. Gemiddeld heeft iedereen vijf intieme naasten (ouders, broers, zussen, kinderen, persoonlijke vrienden). Dat brengt al op ruim 4000 mensen per jaar die met dit verlies te maken krijgen. En dit verlies gaat nooit over en bij een groot aantal mensen blijft de behoefte aan lotgenotencontact vele jaren bestaan, soms altijd. Over een periode van 10 jaar gaat het dan al om 40.000 mensen die dit verlies meedragen. Als slechts de helft behoefte heeft aan lotgenotencontact, dan brengt dit al op 20.000 mensen. In deze regels is de grens bij 10 jaar gelegd en zoals gezegd duurt de behoefte aan troost en begrip vaak veel langer.

 

Voor zover mogelijk wil de Stichting nieuwe initiatieven tot lotgenotencontact actief ondersteunen. Bijvoorbeeld door advisering over opzet en inhoud, of door actieve deelname. Ook de mogelijkheden tot individueel contact wil de Stichting handhaven en op geleide van behoefte uitbreiden.

 

Data voor de bijeenkomsten in 2019 van Lotgenotencontact Zaanstreek/Waterland en omstreken:

 

26 januari 2019

23 februari 2019

30 maart 2019

27 april 2019 Géén bijeenkomst 27 april 2019 i.v.m. Koningsdag !!

25 mei 2019

29 juni 2019

27 juli 2019

31 augustus 2019

28 september 2019

26 oktober 2019

30 november 2019

28 december 2019

 

Jaarlijkse nabestaandenbijeenkomst; met gastspre(e)k(st)er; vrijdag 13 december 2019.

 

Vanaf februari 2019 worden de bijeenkomsten gehouden aan het adres;

Touwslagerstraat 25

1501 NL Zaandam


 

Aanvang: 11 uur.

 

Mensen die voor de eerste maal deel willen nemen aan de lotgenotencontact groep vragen wij om zich aan te melden voor een kennismaking en persoonlijk gesprek via het  mailadres;

 contact-lotgenoten@zorgenzelfdoding.nl  ofwel  tel.nr. 06 2043 6021

Na een eerste kennismaking is de toegang vrij !

 

 

De bijeenkomsten zijn ook toegankelijk voor mensen uit andere delen van het land.

De mensen die voor het eerst een bijeenkomst willen bezoeken, vragen wij om vooraf een afspraak te maken voor kennismakingsgesprek.

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar contact-lotgenoten@zorgenzelfdoding.nl