Steun ons

Steun ons

 

De Stichting Zorg en Zelfdoding werkt op vrijwillige basis. Zowel de mensen die uitvoerend werk doen als bestuurders. Maar er zijn ook onvermijdelijk kosten aan dit werk verbonden. Bijvoorbeeld onkostenvergoedingen, betaling van mensen die beroepshalve noodzakelijke werkzaamheden verrichten (bijvoorbeeld rondom website en media), faciliteiten voor bijeenkomsten en onderdelen van onze projecten (bijvoorbeeld dvd-project). 

 

Giften zijn welkom op rekeningnummer NL15RABO0143559397 t.n.v. Stichting Zorg en Zelfdoding.

Stichting Zorg en Zelfdoding beschikt over een ANBI status.


Hieronder kunt u de jaarverslagen downloaden:

2018

2017

2016

2015

2014


Overige documenten:

beleidsplan 2018-2021

doelstelling en plannen voor 2018

financieel jaarverslagen 2015-2016-2017

donatiebrief

uittreksel kvk